Klimaatenquête

Veel Nederlanders zijn het meest bereid vliegen op te geven als dat bijdraagt aan een beter klimaat, maar het minst om de auto te laten staan. Daarna volgen stoppen met eten van vlees, videostreaming en nieuwe kleding kopen in de top vijf van dingen die Nederlanders bereid zijn op te geven voor klimaatverandering. Dat meldt de Europese Investeringsbank (EIB) op basis van hun jaarlijkse klimaatenquête.

Top Vijf – Bereid om te stoppen voor het klimaat
1. Vliegen
2. Vlees eten
3. Videostreamen
4. Nieuwe kleding kopen
5. Auto rijden

42 procent van de Nederlanders zegt het vliegen te willen opgeven, tegenover 10 procent die zegt de auto te willen laten staan. Met name ouderen en mensen die in landelijk gebied wonen vinden dat lastig. Het merendeel van de mensen (67 procent) zegt al minder vlees te eten, nog eens 19 procent zegt dat te willen opgeven. Tussen mannen en vrouwen zit weinig verschil, behalve bij kleding en vlees eten. Vrouwen zijn veel meer geneigd geen vlees meer te eten, maar minder geneigd om geen nieuwe kleding te kopen. Bij mannen is dat precies andersom.

Videostreamen vreet energie

Driekwart van de jongeren tussen de 15 en 29 jaar zegt gemotiveerd te zijn om zich in te spannen voor een beter klimaat. Opvallend genoeg zeggen juist relatief veel jongeren weer te willen gaan vliegen als de pandemie voorbij is. Jongeren vinden het het moeilijkst om met videostreamingdiensten te stoppen. Servers en netwerken gebruiken daarvoor veel energie, wat weer voor uitstoot van broeikasgassen zorgt, zolang de meerderheid van elektriciteit met fossiele brandstoffen wordt geproduceerd.

Slechts 9% neemt actie

Bijna driekwart van de Nederlanders zegt zich in te spannen om de klimaatcrisis aan te pakken, maar slechts 9 procent van de Nederlanders voert daadwerkelijk radicale veranderingen door in de eigen levensstijl. “Dit onderzoek toont aan dat er aan de ene kant behoorlijke bereidheid is om de klimaatcrisis aan te pakken, maar aan de andere kant dat de radicale wijzigingen die mensen willen doorvoeren veel minder zijn”, zegt Els Sweeney-Bindels, hoofd van het Amsterdamse EIB-kantoor.

Minder vliegen

Daarnaast stemt het de EIB positief dat ruim een vijfde van de Nederlanders door klimaatverandering minder wil gaan vliegen en ruim een derde in eigen land op vakantie wil vanwege uitstootvermindering. “Mensen lijken erover na te denken. En niet meer vliegen zou ik best een radicale wijziging willen noemen.”

Maar het mag niks kosten

Wel lijken Nederlanders alleen bereid om klimaatvriendelijk gedrag te vertonen als dit hun comfort niet aantast of geen extra inspanning vereist. “Maar 18 procent is bereid CO2-compensatie te betalen voor vliegen. Zodra het wat gaat kosten, gaat de bereidheid omlaag”, aldus Sweeney-Bindels.

Bron: ANP