Dierenarts

Een dierenarts behandelt zieke of gewonde dieren. Ook helpt deze steeds vaker te voorkomen dat dieren ziek worden. Sommige dierenartsen behandelen uitsluitend of voornamelijk gezelschapsdieren (zoals hondenkattenvogelskonijnen), andere dierenartsen behandelen uitsluitend of voornamelijk landbouwhuisdieren (zoals paardenkoeien). Deze laatste dierenartsen werden in het verleden ook wel veearts genoemd. De benaming veearts wordt steeds minder gebruikt. In de landbouwsector speelt de dierenarts een belangrijke rol door het bieden van bedrijfsbegeleiding in de veehouderij. Het behandelen van een specifieke diersoort of groep diersoorten noemt men differentiatie. Voor een aantal diersoorten bestaan officiële certificeringen voor dierenartsen, zo zijn er gecertificeerde rundveedierenartsen en gecertificeerde varkensdierenartsen. Elke dierenarts is echter wettelijk bevoegd om elke diersoort (behalve de mens) te behandelen. Daarnaast kent de diergeneeskunde een aantal officieel erkende specialisaties, zoals veterinaire radiologieveterinaire chirurgiepathologie. Men mag zich slechts specialist noemen indien men is opgenomen in het officiële specialistenregister.

Er zijn ook veel dierenartsen die geen dieren behandelen (niet-praktiserend). Zij hebben bijvoorbeeld een bestuur- en beleidsfunctie, een wetenschappelijke of onderwijsfunctie, of werken in de industrie, bijvoorbeeld bij een farmaceutisch bedrijf.

Hoe kan ik een klacht indienen over een dierenarts?
Een klacht over een dierenarts kunt u het beste eerst met uw dierenarts zelf bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij het Veterinair Tuchtcollege. 

Paraveterinair
Een paraveterinair (ook wel dierenartsassistent) is iemand die een dierenarts ondersteunt bij diens werkzaamheden en die zelfstandig kleine medische handelingen uitvoert bij dieren. Bij sommige instellingen wordt een verschil gemaakt tussen een reguliere dierenartsassistent (die alleen receptiewerkzaamheden uitvoert) en een paraveterinair dierenartsassistent (die daarnaast zelfstandig medische handelingen mag verrichten).