Hondenbelasting

Hebt u een of meerdere honden? Dan kan het zijn dat u elk jaar hondenbelasting moet betalen. Hondenbelasting is een gemeentelijke belasting. Dit betekent dat u deze belasting aan uw gemeente betaalt, niet aan de Belastingdienst.

Doe aangifte van uw hond bij uw gemeente
Als u een nieuwe hond krijgt, moet u dit gelijk melden bij de gemeente waarin u woont. Gaat u verhuizen? Vergeet dan niet op tijd uw gemeente in te lichten. Dat geldt ook wanneer uw hond is overleden. U krijgt anders onterecht een aanslag voor hondenbelasting.

Controle op hondenbezit
Gemeenten controleren jaarlijks op het bezit van honden. Geen aangifte doen van een hond bij uw gemeente kan tot een boete leiden.

Kijk op de website van uw eigen gemeente voor meer informatie over hondenbelasting

Hondenbelasting in Nederland
Iedere gemeente heeft het wettelijke recht hondenbelasting te heffen, zie Artikel 226 van de Gemeentewet. Het is dus een recht, geen plicht. Zo kan het zijn dat u in de ene gemeente helemaal geen hondenbelasting hoeft te betalen en in de andere wel. Ongeveer 30% van de gemeenten in Nederland heeft het afgeschaft. (Bron: Cijfernieuws.nl) Ook de tarieven variëren en zijn niet landelijk vastgelegd.

Waarom betalen we eigenlijk hondenbelasting?
Hondenpoep op straat is ergernis nummer een. Met de opbrengst van de hondenbelasting kan een gemeente voorzieningen treffen voor het bestrijden of opruimen van hondenpoep. Denk aan speelvelden voor honden en extra vuilnisbakken voor hondenpoep. In sommige gemeenten worden ook gratis hondenpoepzakjes uitgedeeld.

Niet alleen de hondenpoep, maar ook de urine van honden kan voor overlast zorgen. Urine tast namelijk jaarlijks honderden lantaarnpalen aan.

Hoe weet de gemeente dat ik een hond heb?
Hondenbezitters zijn verplicht zelf aan te geven dat zij een hond hebben.

Wilt u geen risico lopen, breng uw gemeente dan z.s.m. op de hoogte van uw hondenbezit. Ga naar de website van uw woonplaats en vraag een aangifteformulier aan. Soms kunt u ook direct via de gemeentewebsite aangifte doen.

Wanneer aanmelden voor hondenbelasting?

  • Als u een hond heeft aangeschaft.
  • Als u verhuist bent naar een andere gemeente, dient u bij de nieuwe gemeente opnieuw aan te melden.
  • Als u verhuist naar een andere gemeente, dient u bij de vorige gemeente te laten weten dat uw hond mee verhuist.
  • Als u uw hond om welke reden dan ook overdraagt aan een ander.
  • Als uw hond komt te overlijden.

Controle hondenbelasting en boete
Het blijkt uit de praktijk dat veel mensen bewust of onbewust nalaten aangifte te doen. Daarom voeren veel gemeentes regelmatig huis-aan-huis controles uit. Soms wordt dit op de gemeentewebsite van tevoren kenbaar gemaakt. (Let op: de controleur dient zich te kunnen identificeren! Laat niet zomaar iedereen binnen.)

Als blijkt dat er geen aangifte is gedaan, wordt een naheffingsaanslag opgelegd met daarbij eventueel een boete.

Hoogte van de boete
De hoogte van de boete varieert per gemeente.

Wat zijn de tarieven voor hondenbelasting?
De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft en zoals als gezegd verschilt dit dus ook per gemeente. Wilt u zeker van uw zaak zijn, kijk dan op de website van uw gemeente voor de actuele tarieven.

  • In Rotterdam : voor de eerste hond betaald  € 114,50 en voor de derde hond € 361,40
  • Er zijn ook gemeenten waar u helemaal niets hoeft te betalen.

Kijk op Cijfernieuws.nl 2016 voor de laatste tarieven per gemeente.

Vrijstelling

In sommige gemeenten en in sommige gevallen kunt u vrijstelling van hondenbelasting krijgen. Heeft u een blindengeleidehond of een andere hulphond vanwege een handicap, dan kunt u wellicht vrijstelling krijgen. Informeer bij uw eigen gemeente of men hier een regeling voor heeft. Ook asielhonden en politiehonden zijn vaak vrijgesteld