In allerlei producten die we dagelijks gebruiken, zijn schadelijke stoffen verwerkt. Als die worden weggegooid, levert dat een enorme hoeveelheid afval op. In Nederland wordt afval op allerlei manieren verwerkt.

De Nederlandse consumenten kunnen onder meer papier, glas, gft (groente-, fruit- en tuinafval) en klein chemisch afval apart inleveren, zodat recycling mogelijk is. Statiegeld zorgt voor een extra stimulans om flessen en kratten in te leveren. Het geld dat in de supermarkt moet worden betaald voor plastic tassen, zorgt ervoor dat meer mensen zelf een tas meenemen. Bovendien moeten consumenten een verwijderingsbijdrage betalen als ze auto’s en huishoudelijke apparaten wegdoen. Daarmee wordt de recycling betaald.

Ook voor de industrie gelden strenge regels bij het verwerken van afval. Grote bedrijven moeten zich houden aan het zogenaamde Convenant Verpakkingen, zodat de kartonnen en plastic verpakkingen apart worden ingezameld. Verder zijn per industrietak afspraken gemaakt over de verwerking van afval.

Sites met informatie over scheiding afval:

Milieu centraal