Luchtverontreiniging

Soorten luchtvervuiling
De belangrijkste soorten luchtvervuiling zijn:

  • Fijnstof: verzamelnaam voor schadelijke deeltjes in de lucht en een van de veroorzakers van smog.
  • Ammoniak, zwaveldioxide en stikstofdioxide zorgen voor verzuring en vermesting.
  • Smog (door ozon, fijn stof, zwaveldioxide en stikstofdioxide). Dit is tijdelijk zeer verontreinigde lucht.
  • Zware metalen en gevaarlijke stoffen die niet of moeilijk afbreekbaar zijn. Ze hopen zich op in bijvoorbeeld botten en lichaamsvet van mensen en dieren.

Meer informatie over luchtvervuiling en de oorzaken ervan staat op de site van Milieu Centraal.