Schadelijke stoffen

Veel producten bevatten nuttige stoffen. Zoals schoonmaakmiddelen, weekmakers of brandvertragers. Maar sommige van deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens of milieu. Bijvoorbeeld omdat ze explosief, giftig of kankerverwekkend zijn. Wie werkt met deze stoffen, moet de risico’s kennen. En zichzelf en anderen tegen deze stoffen beschermen. Daarom zijn er regels voor bedrijven die gevaarlijke stoffen maken, invoeren, gebruiken, vervoeren, opslaan of uitstoten.