Nieuws uit de gezondheidszorg

Een nieuw medicijn tegen Alzheimer en nieuwe oproep om regionale ouderenzorginitiatieven uit te breiden naar landelijke aanpak

De zorg is het afgelopen jaar, terecht, vaak in de spotlight geweest vanwege de corona crisis. Maar ook andere ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg verdienen het om onder de aandacht te komen. Daarvoor uw aandacht in dit nieuwsartikel. We gaan in op een nieuw Alzheimer medicijn dat goedgekeurd is in de VS, en op een nieuwe oproep vanuit de huisartsen om regionaleouderenzorginitiatievenuit te breiden naar een landelijke aanpak.

Amerikaans geneesmiddelen agentschap keurt nieuw medicijn tegen alzheimer goed

Het Amerikaanse geneesmiddelen agentschap FDA keurde deze maand het nieuwe medicijn Aducanumab goed. Aducanumab is het eerste medicijn dat de ziekteprocessen van de ziekte van Alzheimer aanpakt. Het kan daarbij het ziekteproces voor mensen met beginnende alzheimer vertragen. Helaas, is het medicijn wel alleen werkzaam in de beginnende stadia van de ziekte.

Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA zal in de tweede helft van 2021 een besluit nemen over de toetreding van Aducanumabtot de Europese markt. Als dit gebeurt, zal het medicijn eerst binnen een wetenschappelijk onderzoek worden toegelaten, waarin er extra toezicht komt op de deelnemende patiënten en de effecten en bijwerkingen van het medicijn zelf.

Alzheimer Nederland hoopt dat het medicijn gauw in wetenschappelijk onderzoek mag worden gebruikt. “Zo’n [wetenschappelijke] opzet zou de noodzakelijke extra informatie geven over [de] werkzaamheid en hoe lang het middel effectief is,” volgens Dinant Bekkenkamp, teamleider Wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland.“Maar het zou ook relatief veel patiënten een kans geven op vertraging van de eerste stadia van de ziekte.”

Breid regionale ouderenzorg initiatieven uit naar landelijke aanpak

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de belangenbehartiger van de eerstelijnszorg (InEen), hebben de handen in elkaar geslagen om aandacht te vragen voor de dreigende overbelasting van huisartsen bij het steeds langer thuis wonen van ouderen. Hoewel ze zeker het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen als uitgangspunt hebben, vragen ze aandacht voor de extra druk die dit langer thuis wonen meebrengt voor huisartsen.

Huisartsen zijn namelijk niet opgeleid voor de intensieve zorg voor thuiswonende ouderen. Samenwerking met andere disciplines, zoals ouderengeneeskunde specialisten en gezondheidszorgpsychologen, is hierbij nodig. Regionaal zijn er steeds meer initiatieven om deze verschillende disciplines met elkaar in contact te laten komen maar landelijk ontbreekt dit nog. Daarom roept de Zorg en Behandeling Voor Ouderen (ZBVO) op: “overheid, breidt de regionale initiatieven uit naar een landelijke aanpak.”