Basisonderwijs

Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het reguliere onderwijs. Hoewel het basisonderwijs gevolgd kan worden vanaf 4 jaar, is pas vanaf de vijfde verjaardag het kind leerplichtig. Een school waar basisonderwijs wordt aangeboden, heet een basisschool. Voor kinderen die uitvallen binnen het basisonderwijs is een overstap naar het speciaal onderwijs mogelijk. Beide onderwijsvormen vallen onder de wet op het primair onderwijs. Na het basisonderwijs volgt het voortgezet onderwijs.

Brede scholen
Brede scholen werken nauw samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek of kinderopvang. …
Meer lezen

Scholen voor speciaal basisonderwijs
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Ze kunnen moeilijk leren, hebben een handicap of gedragsproblemen. …
Meer lezen

Kosten basisschool
Ouders betalen geen lesgeld voor het basisonderwijs. Scholen kunnen wel een ouderbijdrage vragen voor extra …
Meer lezen

Algemeen bijzondere scholen
Bijzondere scholen die werken vanuit een opvoedkundige overtuiging heten ook wel algemeen (of neutraal) bijzondere …
Meer lezen

Confessioneel bijzondere scholen
Confessionele bijzondere scholen zijn bijzondere scholen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. Dat zijn …
Meer lezen

Openbare scholen
Een openbare school staat open voor leerlingen van iedere godsdienst of levensbeschouwing. Sommige openbare scholen …
Meer lezen