Belangen en toezicht organisaties

Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan hun scholen. Wel moeten zij zich houden aan de wetgeving. Ook moeten ze jaarlijks een verslag maken over hun onderwijskundige en financiële beleid.

Inspectie van het onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs bekijkt jaarlijks of er aanwijzingen zijn dat scholen onvoldoende kwaliteit leveren. Op …
Meer lezen

Toezicht en belangen
Onderwijs raad De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering …
Meer lezen