Klacht over een leraar of onderwijzer

Probeer een klacht te voorkomen door eerst met de school in gesprek te gaan. Als de klacht over een docent gaat, dan is het goed om ook met deze docent in gesprek te gaan. Het is niet verstandig direct naar de leidinggevende van deze docent te gaan. Wanneer meerdere ouders een klacht hebben over deze docent dan is het een optie om als collectieve oudergroep in gesprek te gaan met de docent. Het hangt in dit geval van de docent af of hij zich op zijn gemak voelt om met een groep in gesprek te gaan.

Gaat uw klacht over een gevoelige zaak dan kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school, de contactgegevens staan vermeld in de schoolgids. De vertrouwenspersoon is er speciaal voor het bespreken van zaken die gevoelig liggen of privé zijn. De interne vertrouwenspersoon is vaak een gymdocent of tekenleraar, dit zijn docenten waar leerlingen zich vaker veilig bij voelen om vrijuit bij te spreken. Weet wel dat de functie van ‘interne vertouwenspersoon’ niet voorkomt in de modelklachtenregeling die door de onderwijsorganisaties is opgesteld.

Als u er met de school niet uitkomt, dan kunt u een formele klacht indienen. In de schoolgids moet staan hoe en waar u een klacht kunt indienen en welke procedures en termijnen gelden. De school is volgens de wet verplicht een klachtencommissie te hebben of om bij een externe klachtencommissie aangesloten te zijn. De school is in ieder geval wettelijk verplicht er voor te zorgen dat:

1. aan de behandeling van de klacht niet iemand deelneemt op wie de klacht gericht is;
2. u als ouder in staat wordt gesteld uw klacht (mondeling) toe te lichten;
3. met de gegevens vertrouwelijk wordt omgegaan.