Klacht over een school

Bent u niet tevreden over een school of onderwijsinstelling? Is er iets fout gegaan? Probeer in eerste instantie zelf in een gesprek met de school of de onderwijsinstelling tot een oplossing te komen. Ouders, leerlingen en onderwijspersoneel kunnen hierbij advies inwinnen bij diverse instanties.

Ouders kunnen terecht bij Ouders & Onderwijs.

Leerlingen kunnen op de volgende plekken terecht voor advies:

  • Voortgezet onderwijs: Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
  • Middelbaar beroepsonderwijs: Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)
  • Hoger onderwijs: Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) of Landelijke Studenten Vakbond (LSvB)

Onderwijspersoneel kan voor een klacht advies vragen bij de onderwijsvakbonden.

Klacht indienen bij de inspectie

Meldingen van klachten zijn voor ons een belangrijke bron van informatie en gebruiken deze informatie voor ons toezicht. Als wij veel of ernstige meldingen van klachten ontvangen over dezelfde instelling, kunnen wij nader onderzoek doen. Dit is niet gericht op het oplossen van het door u gemelde (persoonlijke) probleem, maar op het waarborgen van de algemene kwaliteit van het onderwijs. U kunt uw klacht indienen via het contactformulier