Regionale opleidingscentra (roc’s)

Regionale opleidingscentra (roc’s), agrarische opleidingscentra (aoc’s) en vakscholen verzorgen de opleidingen in het mbo. Roc’s hebben een breed opleidingsaanbod voor verschillende beroepssectoren. Aoc’s leiden op voor beroepen in de groene sector, bijvoorbeeld als hovenier. Vakscholen verzorgen opleidingen voor een bijzonder beroepenveld, bijvoorbeeld in het havenbedrijf. Er zijn ook particuliere instellingen die mbo-opleidingen aanbieden. Deze instellingen krijgen geen geld van de overheid. De kosten voor studenten zijn daardoor hoger.