Passend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

leerlingvervoer
Vervoer leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen ook …
Meer lezen

Aanmelden voor passend onderwijs
Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Dit doet u minimaal 10 weken voordat het nieuwe schooljaar begint. U …
Meer lezen