Problemen

Als u als ouder merkt dat je kind bijvoorbeeld niet naar school wil, ineens een slecht rapport heeft of ineens een gebrek aan motivatie is het verstandig op tijd hulp in te schakelen om grotere problemen te vermijden.

Heeft u het idee dat uw kind wordt overvraagd of dat het zich niet prettig voelt op school? Is uw kind bang om naar school te gaan of is er thuis veel gedoe rondom het huiswerk maken? Als u een of meer van onderstaande schoolproblemen herkent, raden we u aan om professioneel advies te zoeken.

 • uw kind heeft geen motivatie voor school of huiswerk
 • uw kind heeft ineens slechte prestaties op zijn rapport
 • uw heeft het idee dat uw kind beter kan maar dat het er niet uit komt
 • uw kind wil niet naar school, is bang om te gaan of heeft er geen plezier
 • uw kind heeft een (verstandelijke) beperking
 • de werkhouding van uw kind laat te wensen over
 • u maakt je zorgen over de overgang naar de middelbare school
 • uw kind heeft moeite met verantwoordelijkheid dragen voor schoolwerk
 • uw kind heeft problemen met de leerplicht
 • uw kind heeft geen volharding of gebrek aan doorzettingsvermogen
 • uw kind moet leren om te leren
 • er zijn vragen rondom zitten blijven (doubleren)
 • uw kind heeft gebrek aan zelfstandigheid
 • er is een probleem in de communicatie tussen school en thuis
 • op school vertoont uw kind problemen, zoals spijbelen
 • uw kind vind het moeilijk om aan zijn huiswerk te beginnen en initiatief te nemen

Werkhouding

Op school kunnen zich veel verschillende problemen voordoen. Per leeftijd stelt de school andere eisen en verwachtingen aan uw kind. Bij de kleuters kunt uw kind nog lekker spelen en in groep 3 moet het ineens hele dagen stil zitten. Op de basisschool is er nog weinig huiswerk, maar op het voortgezet onderwijs wordt bijvoorbeeld veel meer zelfstandigheid van uw kind gevraagd. De overgang van groep 8 naar de brugklas is voor veel kinderen erg ingrijpend.

Prestaties

Ook kunnen problemen afhankelijk zijn van de intelligentie: zowel bij een verstandelijke beperking of hoogbegaafdheid kan ondersteuning soms nodig zijn. Binnen elke intelligentie heeft elk kind daarbij zijn eigen talenten en minder sterke kanten. Het is belangrijk hier rekening mee te houden en te leren de begeleiding hierop af te stemmen.