Universitair

Aan een universiteit staat de wetenschap centraal, aan een hbo-school worden studenten voor een hoger beroep opgeleid. Om tot een universiteit toegelaten te worden, moet men een vwo-diploma hebben, voor sommige studierichtingen wordt ook een hbo-diploma aanvaard.

Opleidingen
Alle wettelijk erkende opleidingen van universiteiten en hogescholen vindt u in het Centraal Register Opleidingen Hoger …
Meer lezen

Universiteiten
NCOI University of Applied Sciences Groot aantal masterclasses en erkende masteropleidingen bij NCOI …
Meer lezen

Studiefinanciering
Gaat u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen? Of studeren aan een erkende …
Meer lezen

Kosten
Als u studeert aan een universiteit of hogeschool moet u collegegeld betalen. Er zijn 2 soorten collegegeld: het …
Meer lezen