Schengenlanden

Inmiddels zijn 22 lidstaten van de EU deelnemer van het verdrag van Schengen en daarnaast ook Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

Binnen het Schengengebied mag u als Nederlander reizen zonder dat u een visum nodig hebt. De controle van personen gebeurt niet meer aan de binnengrenzen van de lidstaten maar aan de buitengrenzen van het Schengengebied.

Alle 26 Schengenlanden zijn: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Italië, Oostenrijk, Griekenland, Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovenië, Malta, Zwitserland en Liechtenstein.

De aanvragen van Kroatië, Roemenië, Bulgarije en Cyprus zijn nog in behandeling.

Ontstaan van het verdrag van Schengen
Het akkoord van Schengen werd in 1985 afgesloten in het Luxemburgse plaatsje Schengen. Het werd ondertekend door Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

Het verdrag van Schengen maakte vrij verkeer van personen mogelijk binnen de Schengenlanden. In 1993 traden de andere lidstaten van de EU toe tot het verdrag en werd ook vrij verkeer van goederen geregeld.

De kern van het verdrag van Schengen in het opheffen van de grenscontroles binnen Europa. De controles verplaatsen naar de buitengrenzen van de deelnemende landen. Binnen de Schengenzone kun je vrij en zonder visum reizen.
In de afgelopen decennia zijn in Europa de grensposten tussen de verschillende landen verdwenen. Af en toe wordt er nog een mobiele controle aan de binnengrenzen gehouden maar in principe rijd je zonder grenscontrole van Nederland door België en Frankrijk naar Spanje.

Sinds de aanslagen in Parijs en de grote vluchtelingenstroom die in de zomer van 2015 op gang kwam, gaan er stemmen op om weer te gaan controleren bij de binnengrenzen van Europa.