Pleiten voor afschaffing marktwerking in de GGZ

Als deeloplossing voor de toekomst, een opiniestuk

De meeste partijen zijn voor marktwerking in de zorg, met name VVD, CDA en D66. De PvdA houdt de deur op een kiertje maar is eigenlijk ook voor marktwerking in de zorg.

Er wordt nu gesproken over een stijging in de kosten van de GGZ (bron1) naar net iets meer dan 4 miljard, maar dat is de wereld op zijn kop zetten. In 2010 waren de uitgaven nog ruim boven de 6 miljard (bron2).

De achteruitgang in ingevulde functies, locaties en aangeboden zorg is echt zorgwekkend. Het lijkt alsof de regering en daarmee het publiek zijn interesse heeft verloren in een groep zieke en kwetsbare patiënten. Stel je voor dat de reguliere zorg met een derde zou dalen. Het land zou in opstand komen.

Feit is wel dat we een probleem hebben. In de privéhoek is er meer keus in verschillende therapeutische trajecten voor mensen die mogelijk minder ziek zijn. Ook wordt een groot bedrag van bijna 3 miljard uitgegeven aan mensen die mogelijk minder zorg nodig hebben dan de eerste groep. Momenteel krijgen zij voorrang omdat de betalingen sneller verlopen en de problematiek wel meevalt. Goed verdienen voor de verzekeraars.

Aan de andere kant wordt patiënten in de GGZ de ene therapie na de andere geweigerd door gebrek aan personeel, angst van de verzekeraar en te weinig budget voor de zorgaanbieder.  En het aantal patiënten blijft toenemen, onevenredig met de toename van de bevolking (bron3). Het wordt hoog tijd dat er meer onderzoek komt naar de oorzaak van het snel stijgende aantal zieken in de GGZ en overige geestelijke zorg.

Er zijn nu verkiezingen en er zijn twee partijen die de marktwerking in de zorg willen afschaffen. Het Nederlandse volk is ermee eens: “Nog maar 12 procent van de kiezers gelooft dat meer concurrentie tussen ziekenhuizen leidt tot betere kwaliteit”  (bron4). Twee partijen op zo’n grote groep partijen. Groenlinks en de SP zijn de enigen die dat willen. Iedereen heeft natuurlijk de keus, maar je zou verwachten dat partijen als D66 en CDA met een sterk gevoel voor mens en maatschappij hier wel voor zouden staan, maar nee. Het vervelende is dat het relatief weinig geld kost en vaak in het belang van de patiënt is. In plaats van elke week het goedkoopste medicijn een lange periode stabiel hetzelfde medicijn slikken.

De zorg is een grote post en niet populair. Dat Groenlinks en SP dan ook tegen marktwerking zijn is mooi. Uiteraard zijn er meer redenen om op een partij te stemmen. Ik pleit in dit stuk voor een tussenoplossing. Maak de GGZ marktwerking-vrij. Het is tenslotte de sector die het snelst groeit, de meeste aandacht wat betreft nieuwe ziekten nodig heeft en de grootste achterstand heeft op het gebied van medicijnen. Zo kom je tot een tussenoplossing. Het grootste deel van de zorg is nog steeds marktgedreven en de GGZ kan de tijd nemen om een inhaalslag te maken.

Iedere kiezer zal zijn keuze moeten maken. Wat is het meest waardevol en waarmee kunnen we de grootste winst behalen. Ik denk dat met een beter beleid ook nog een veel groter deel van de GGZ patiënten weer actief deel kunnen nemen aan de maatschappij. En dat is een cliché win-win situatie. Wij zullen het zien in maart en in de plannen die daarop volgen van het Ministerie van Zorg en Welzijn.

Bron1: https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/kerncijfers-geestelijke-gezondheidszorg-ggz#:~:text=De%20kosten%20voor%20geestelijke%20gezondheidszorg,2018%20ten%20opzichte%20van%202017.&text=In%20bijna%20alle%20sectoren%20van%20de%20ggz%20neemt%20het%20aantal%20pati%C3%ABnten%20toe.

Bron2: https://www.volksgezondheidenzorg.info/sites/default/files/o16171_kvz-2012-1-kostenontwikkeling-ggz.pdf

Bron3: https://digitaal.scp.nl/publiekvoorzien/curatieve-zorg/geestelijke-gezondheidszorg/#:~:text=De%20uitgaven%20aan%20de%20geestelijke,2014%205%2C7%20miljard%20euro.&text=Ongeveer%2074%25%20daarvan%20zijn%20personele,ggz%20(voorheen%20tweedelijns%20ggz).

Bron4: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/van-de-kiezer-mag-het-beleid-linkser-en-iets-minder-conservatief~b6de0a4c/