Reisdocumenten

Soorten reisdocumenten
Nederland kent de volgende soorten reisdocumenten:

  • nationaal paspoort;
  • zakenpaspoort;
  • 2e paspoort;
  • diplomatiek paspoort;
  • dienstpaspoort;
  • reisdocument voor vreemdelingen;
  • reisdocument voor vluchtelingen;
  • noodpaspoort;
  • laissez-passer.

Nederlandse identiteitskaarten die op of na 20 januari 2014 zijn aangevraagd, zijn officieel geen reisdocument meer. Hierdoor hoeven er geen vingerafdrukken in de identiteitskaarten te worden opgenomen. U kunt wel met de identiteitskaart naar een groot aantal landen reizen.

Informeer bij uw gemeente over  de aanvraag van een reisdocument.