Sport en bewegen in de buurt

De overheid wil dat een gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt en treft daarom maatregelen om mensen te helpen regelmatig te bewegen. Dat doet ze bijvoorbeeld door te zorgen dat er een sportveld in uw buurt is. Ook probeert de overheid het makkelijker te maken om sport te combineren met werk of school.

Sport en bewegen in de buurt.

Buurtsportcoaches
De buurtcoaches spelen een belangrijke rol. Zij moeten zowel jong als oud stimuleren om meer te gaan sporten of bewegen. Ze werken niet alleen in de sport (bijvoorbeeld bij een sportvereniging), maar ook in andere sectoren zoals het onderwijs, de zorg of de kinderopvang.

Sportimpuls
De subsidie Sportimpuls is bedoeld om activiteiten op te zetten voor mensen die niet of nauwelijks sporten. Sportverenigingen, fitnesscentra en andere sportaanbieders kunnen subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat ze samenwerken met partijen in de buurt. Bijvoorbeeld met scholen, zorginstellingen, de kinderopvang of het bedrijfsleven. Er zijn 3 verschillende Sportimpulsen: voor iedereen die nog onvoldoende sport en beweegt, voor kinderen met overgewicht en voor jeugd in lage inkomensbuurten.