Sport voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking moeten dichtbij huis kunnen sporten en zoveel mogelijk bij bestaande sportverenigingen. Daarnaast moet iedereen snel kunnen zien welk passend sportaanbod er in de omgeving te vinden is. Dat is de kern van het gehandicaptensportbeleid ‘Grenzeloos Actief’ van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma Grenzeloos Actief richt zich op:

  • match tussen vraag en aanbod: versterken van lokale structuren tot regionale samenwerkingsverbanden;
  • feiten en cijfers: bundeling en verspreiding van kennis over de doelgroep;
  • programma Sport en Bewegen in de Buurt: het intensiever inzetten van de buurtsportcoaches en de Sportimpuls voor deze doelgroep;
  • passend en toegankelijk sportaanbod: versterken van sport- en beweegaanbieders.

Kijk voor meer informatie over het programma op de website van Grenzeloos Actief.