Gehandicaptensport Nederland

Gehandicaptensport heeft een breed karakter en is van toepassing op elke vorm van handicap bij personen met een visuele en/of auditieve, motorische of verstandelijke beperking. Gehandicaptensport wordt ook op topniveau beoefend. Een voorbeeld hiervan zijn de Paralympische Spelen, die telkens worden georganiseerd na de Olympische zomer- en winterspelen.

Voor meer informatie kunt u de website van Gehandicaptensport Nederland bezoeken