Tips en trucs

Als u problemen heeft met een instelling of leverancier adviseren wij u om brieven, kopieën van berichten en alle andere gegevens goed te bewaren. Noteer belangrijke punten zoals namen, data, tijdstippen, aantallen en bedragen. Vraag altijd om een bevestiging. Let goed op de tijdslimieten als u een bezwaar indient of in beroep wilt gaan. Bewaar gegevens minstens 5 jaar. U kunt ook het Juridisch Loket in uw regio raadplegen of gebruik maken van een gratis spreekuur van een advocatenkantoor voor meer informatie over beroep, bezwaar en rechtsprocedures.

Op de Fora en Blogs van Swbb Burger Link is het mogelijk om gegevens te melden over uw problemen of rechtsprocessen die uw medeburger zouden kunnen helpen bij het oplossen van hun klachten of geschillen.

Op het Forum is het mogelijk meer uitgebreide informatie over uw geschil of rechtsproces toe te voegen, zodat iedereen kan meelezen en u verder kan helpen.

Mocht u twijfels over de medische zorg, juridische of andere zaken, dan heeft u altijd de vrijheid om een second opinion (of meerdere opinies) aan te vragen. Hetzelfde geldt voor consumentenzaken zoals het afsluiten van energie- en communicatiecontracten. Wij raden u aan uw opties goed te overwegen en zo veel mogelijk informatie zelf via internet op te zoeken of telefonisch aan te vragen