Torenhoge huizenprijzen in Nederland; is er een oplossing?

De huizenprijzen in Nederland blijven maar stijgen, starters hebben weinig tot geen kans op het kopen van hun eerste huis omdat investeerders de huizen opkopen en vervolgens verhuren. De investeerders hebben uiteraard meer geld dan de starters dus worden de potentiële kopers altijd overboden door de investeerders. Is hier vanuit de politiek een oplossing voor?

Huizenprijzen stijgen nog harder tot 2022

De huizenprijzen stijgen de komende twee jaar waarschijnlijk veel harder dan gedacht, zeggen de economen van de Rabobank. Nederland kampt met een groot huizentekort, terwijl de hypotheekrente erg laag is. De kenners van de bank spraken maandag 15 maart in het kwartaalbericht woningmarkt de verwachting uit dat huizen dit jaar gemiddeld 8 procent duurder worden. Dit is hoger dan de 5,5 procent die de Rabobank in december voorspelde. Voor 2022 verwachten zij een huizenprijsstijging van 4 procent.

De verkoopprijs van de gemiddelde verkochte ‘bestaande’ woning steeg in 2020, ondanks de coronacrisis, al met 12 procent tot 365.000 euro. Dit is voor veel kopers en vooral starters een te hoog bedrag om te kopen.

Is er een oplossing?

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaan de plannen voor de woningmarkt van meerdere politieke partijen het woningtekort niet oplossen. Het wijst erop dat experts “vanuit allerlei hoeken” erop wijzen geen één juiste oplossing is die het probleem van de woningmarkt gaat oplossen. (NOS, 2021)

Het PBL keek dit jaar voor het eerst naar de plannen voor de woningmarkt want het was een belangrijk thema deze verkiezingen. Er blijken weinig verschillen te zijn in de maatregelen die de zes onderzochte partijen voorstellen. De zes onderzochte partijen zijn: CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en de ChristenUnie. De VVD, PVV en Forum voor Democratie wilden niet dat hun plannen werden doorgerekend. Met deze plannen zal er “aan het einde van de komende kabinetsperiode nog altijd een woningtekort zijn” volgens PBL. (NOS, 2021)

Volgens het PBL sluiten veel voorstellen voor de woningmarkt aan bij het huidige beleid of horen ze al bij het beleid. “Ze vormen geen trendbreuk met het verleden”. Sommige partijen willen een aparte minister die geheel verantwoordelijk is voor het woningaanbod, maar wat die minister anders moet gaan doen blijft onduidelijk. “Vooralsnog kan eigenlijk alles wat de partijen wensen, ook binnen de bestaande kaders worden gerealiseerd; daar is geen aparte minister voor nodig” volgens het PBL. (NOS, 2021)