Klachten over NS

Heeft u een klacht over de NS dienstverlening? Dan kunt u deze indienen bij NS Klantenservice via telefoonnummer 030 751 51 55.

Als u de klachtenprocedure (zie hiervoor ook de Algemene Voorwaarden) via NS Klantenservice volledig heeft doorlopen en u niet tevreden bent met de wijze waarop NS uw klacht heeft behandeld, kunt u uw geschil met NS voorleggen aan de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Ook kunt u de klacht bij de geschillencommissie aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie.

OV Ombudsman inschakelen bij klacht over NS
Lost het de NS uw klacht niet naar tevredenheid op of u krijgt geen antwoord? Dan kunt u de OV Ombudsman inschakelen. Dit organisatie geeft aan welke procedures u als reiziger kunt volgen. In sommige gevallen kan de OV Ombudsman voor u bemiddelen.

Op de site van de OV Ombudsman kunt u een klachtenformulier invullen over uw klacht.