De Autoriteit Consument en Markt is een zelfstandig bestuursorgaan en ressorteert onder het Ministerie van Economische Zaken. Dit betekent dat de Minister wel beleidsregels mag vaststellen, maar zich niet mag bemoeien met individuele zaken. De Autoriteit Consument en Markt bestaat uit een voorzitter en twee leden. De Autoriteit Consument en Markt is gevestigd in Den Haag en te vinden op www.acm.nl. De ConsuWijzer is onderdeel van de Autoriteit Consument en Markt.

Iedereen kan een klacht indienen bij de ACM. De ACM is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen als zij van oordeel is dat de zaak niet belangrijk genoeg is. De rechter laat de ACM een ruime beoordelingsvrijheid bij de bepaling aan welke zaken zij aandacht wil besteden. Daarnaast doet de ACM zelfstandig onderzoek.

De Autoriteit Consument en Markt is een toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Iedereen is verplicht op verzoek van de Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt informatie te verstrekken en inzage in zijn administratie te verlenen. De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt mogen ook onaangekondigde inspecties bij bedrijven instellen. Dit heet een dawn raid. Meestal komen de Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt echter alleen tijdens kantooruren. Het betrokken bedrijf is verplicht aan de inspectie mee te werken en bijvoorbeeld toegang tot haar computeradministratie te verlenen. Vaak maken de Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt een kopie van de harde schijf om daar later onderzoek aan te verrichten. Beiden hebben daar publicatie met een werkwijze voor. De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt mogen ook onderzoek doen in de woningen van bestuurders en medewerkers van bedrijven. Daarvoor hebben zij in Nederland wel toestemming van de rechter-commissaris in strafzaken van de rechtbank Rotterdam nodig. Desnoods wordt medewerking aan een inspectie met behulp van de politie afgedwongen. De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt mogen de informatie alleen voor het toezicht op de betreffende wet gebruiken en bijvoorbeeld niet doorspelen aan de Belastingdienst. Als de Autoriteit Consument en Markt echter op strafbare feiten stuit mag zij die informatie wel aan de Officier van Justitie geven. Er zijn aparte regels voor het bewaren van bedrijfsgeheimen, zodat concurrenten daar geen inzage in krijgen.