Autorijbewijs (rijbewijs B)
Met een rijbewijs B mag u een auto besturen van maximaal 3500 kg. Ook mag u in bepaalde gevallen met een aanhanger rijden.

U kunt al op uw 17e rijexamen (categorie B) doen. Slaagt u, dan mag u tot uw 18e onder begeleiding van een coach autorijden.

Elk jaar doen vele kandidaten examen voor hun rijbewijs bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR): theorie- en praktijkexamens voor auto, motor, bromfiets, brommobiel en verschillende examens voor beroepschauffeurs.

Het document
Iedereen die in Nederland woont en met een motorrijtuig (personenauto, bedrijfswagen, bus, motorfiets of bromfiets) de weg op wil, moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Geldigheid rijbewijzen
Alle nieuwe rijbewijzen zijn geldig voor een periode van maximaal 10 jaar, of 5 jaar voor personen met een leeftijd 75 jaar of ouder (met ingang van 1 januari 2014). Op grond van medische redenen of voor personen tussen 65 en 70 jaar kan een rijbewijs ook korter dan 10 jaar geldig zijn.

Wat staat er op het rijbewijs?

Rijbewijsmodel 2013
Op het rijbewijs dat is afgegeven vanaf 19 januari 2013 staat op de voorzijde het rijbewijsnummer, de persoonsgegevens, pasfoto, handtekening en rijbewijscategorieën (hoofdcategorieën) aangegeven. Ook wordt op dit rijbewijs het rijbewijsnummer in een barcode- vorm weergegeven.

Op de achterzijde staan de geldigheden per categorie, de beperkingen per categorie en/of de algemene beperkingen aangegeven. Ook staan op de achterzijde de rubrieksnamen weergegeven. Tot slot staan het BurgerServiceNummer (BSN) en het rijbewijsnummer vermeld.

Op rijbewijzen die tussen 1 oktober 2006 en 19 januari 2013 zijn afgegeven, staan enkele andere gegevens dan op het nieuwe rijbewijs. Zo staat de barcode op de achterzijde en het rijbewijsnummer niet.

Rijbewijsmodel 2014
Sinds 14 november 2014 is er een nieuw Nederlands rijbewijs. Op de voorzijde staan:

 • het rijbewijsnummer
 • de persoonsgegevens
 • de pasfoto
 • de handtekening
 • de rijbewijs-categorieën (hoofdcategorieën)
 • de Machine Readable Zone (MRZ)

Op de achterzijde staan:

 • de geldigheid per categorie
 • de beperkingen per categorie en/of de algemene beperkingen
 • de rubrieksnamen
 • het Burgerservicenummer (BSN)
 • het rijbewijsnummer
 • de Quick Response (QR)-code


In het nieuwe rijbewijs zit een chip. Daardoor is het rijbewijs nog moeilijker na te maken. In de chip staan dezelfde gegevens die ook op het rijbewijs zelf staan.

  Formaat rijbewijs
  Sinds 14 november 2014 is het rijbewijs vernieuwd. Het rijbewijs heeft een ander ontwerp en ander echtheidskenmerken. Dit rijbewijs is nog moeilijker na te maken. Het formaat van het nieuwe rijbewijs blijft hetzelfde. Dit creditcardformaat heeft het rijbewijs al sinds 1 oktober 2006.