Verkiezingen 2021

Tweede Kamer Verkiezingen – 17 Maart

Op 17 maart 2021 kunnen we in Nederland weer met zijn allen naar de stembus om onze politieke leiders te kiezen. Hoewel dit voor vele mensen geen nieuwe ervaring is, is het dit jaar toch allemaal net even wat anders. Zoals alles het afgelopen jaar net even wat anders is geweest.

Vanwege de situatie rondom corona zijn de mogelijkheden om te stemmen dit jaar uitgebreid om minder mensen tegelijkertijd in dezelfde ruimte te hebben straks. Daarom kunnen we ook 15 of 16 maart al naar de stembus. Op deze manier kunnen de verkiezingen veilig doorgaan, ook in corona tijd.

Daarnaast krijgen mensen van 70 jaar en ouder dit jaar de mogelijkheid om ook per post hun stem uit te brengen. Op deze manier hoeven zij niet het risico te lopen besmet te raken en kunnen zij toch veilig meestemmen.

Ook is er zoals elk jaar de mogelijkheid iemand te machtigen om voor u te stemmen. Bijvoorbeeld omdat u zelf ziek bent of in het buitenland bent. Voor meer informatie daarover kunt u hier lezen.

Partijen

Nederland kent een kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging. Dit betekent dat een partij percentueel het zelfde aantal zetels krijgt als het percentage stemmen dat deze partij heeft gekregen. Simpel gezegd: wanneer Partij A 15% van de stemmen ontvangt, krijgt de partij 15% van de zetels in de Tweede Kamer.

Op dit moment staan er al 89 partijen geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar, wat een nieuw record is. Niet al deze partijen zullen ook in de Tweede Kamer komen. Het betekent ook niet dat al deze partijen op het landelijke stembiljet komen.

Daarvoor moeten ze hun kandidatenlijsten en overige documenten hebben ingeleverd op de dag van kandidaatstelling, namelijk 1 februari. Zij moeten genoeg ondersteuningsverklaringen, oftewel handtekeningen, binnenhalen binnen een kieskring om in gemeenten op het stembiljet te komen. Daarna wordt er ook nog gekeken of de partijnaam en politieke partij niet in strijd zijn met de reglementen van de Kieswet.

Ter illustratie, bij de vorige verkiezingen werden er 81 partijen geregistreerd, waarvan er uiteindelijk 28 meededen aan de verkiezingen. Daarvan hadden uiteindelijk dertien partijen genoeg stemmen hadden om ook daadwerkelijk in de Tweede Kamer te komen.

Na de vorige verkiezingen zijn er 13 verschillende partijen in de Tweede Kamer gekomen en de afgelopen jaren zijn twee parlementsleden uit hun partij gestapt. Deze Kamerleden zitten nu als eenmansfractie in de Kamer. Zo bestaat het huidige parlement uit: VVD (32), PVV (20), D66 (19), CDA (19), SP (14), GroenLinks (14), PvdA (9), ChristenUnie (5), PvdD (4), FVD (2, 1 vacature), DENK (3), SGP (3), 50PLUS (3), Groep-Krol (ex-50PLUS) (1) en lid-Van Kooten-Arissen (ex-PvdD) (1).

Er zijn genoeg peilingen die proberen te voorspellen hoe het er na 17 maart uit zal zien, maar uiteindelijk beslist u en is niets zeker tot de uitslag binnen is.

Demissionair Kabinet

Op 15 januari 2021 is het kabinet Rutte III gevallen ten gevolge van de beruchte toeslagenaffaire. Daarom heeft Nederland nu, tot een nieuw kabinet is gevormd na de verkiezingen, een zogenaamd demissionair kabinet.

Dit betekent dat er alleen nog ‘lopende zaken’ worden afgehandeld door het demissionaire kabinet en dat omstreden (ook wel controversiële) kwesties niet aan de orde komen. Maar hoe langer de demissionaire status duurt, hoe meer de noodzaak kan toenemen om omstreden zaken wel af te handelen.

Aangezien de nieuwe verkiezingen al in maart zullen plaatsvinden zal deze noodzaak meevallen. Wel kan de huidige regering zich verder bezig te houden met de maatregelen die nodig blijken in de corona crisis.

Bemanning van de stembureaus

Vanwege de eerder genoemde mogelijkheid om vervroegd te stemmen, zijn vele stembureaus op zoek naar extra vrijwilligers die 15, 16 of 17 maart de stemlokalen kunnen bemannen.

Door de coronacrisis zijn vele ouderen die andere jaren vrijwillig hielpen bij de stembureaus dit jaar niet in staat of is voor hen het risico te groot om te helpen. Ook daarom is er grote vraag naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die zich één dag willen inzetten voor onze democratie.

Om te kijken hoe u in uw gemeente kunt helpen kunt u de website van uw gemeente raadplegen of u aanmelden via de website van de Rijksoverheid die vervolgens uw gegevens doorgeeft aan uw gemeente.

Verkiezingsinformatie op Wegwijsburgerbelangen

Het is belangrijk om uw stem uit te brengen en mee te bepalen wie ons land gaat regeren de komende vier jaar. Maar met zoveel partijen en ingewikkelde thema’s kan het nog wel eens lastig zijn om te weten welke partij waarvoor staat en welke het beste bij u past.

Om u te helpen oriënteren en uw keuze te maken vindt u de komende maand op onze website verschillende artikelen gerelateerd aan de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand. Wij zullen daarvoor verschillende onderwerpen behandelen, waaronder:

  • Politieke partijen en het coronabeleid
  • Globalisering en de wereldwijde pandemie
  • De politiek en de woningbouw problematiek
  • Standpunten rondom het thema gezondheidszorg

Blijf onze website vooral in de gaten houden voor meer nieuws en informatie over de Tweede Kamer en de aankomende verkiezingen.