Verkiezingen in coronatijd

Verkiezingen in coronatijd

Op het moment van schrijven zitten we in de tweede week van januari. De lockdown gaat verlengd worden en vanuit alle sectoren schreeuwt men moord en brand. Hoe nu verder? Al deze hulpkreten zijn natuurlijk koren op de molen van veel politieke partijen. Waarom? Juist, u raadt het al. Er komen verkiezingen aan. En deze zullen plaatsvinden op 17 maart 2021. De komende weken zal je steeds vaker op televisie, social media en andere kanalen berichten zien van politieke partijen die jou proberen te overtuigen dat zij het beste met Nederland voor hebben.  Dit kan overweldigend zijn. Waar moet jij rekening mee houden?

De lange adem telt…

Je zult veel politieke partijen zien inspelen op het sentiment van het volk. Iedereen wil natuurlijk zo snel mogelijk af van de lockdown en bijbehorende maatregelen. De partijen weten dit en zullen hier ook groot mee uitpakken in hun campagnes. Iedere partij zal zich opgooien als de redder van de gezondheid, economie en burgers. Maar kijk verder dan dit…

Je stemt namelijk voor een regering die de komende vier jaar aan de macht zal zijn. Wanneer de coronacrisis hopelijk opgelost zal zijn in de loop van 2021 zal deze politieke partij nog steeds aan de macht staan (in een coalitie). Zorg ervoor dat je je dus goed verdiept in zowel de korte- als lange termijndoelen van een partij zodat deze ook nog jouw belangen behartigd over een paar jaar.

Ik heb geen idee waar ik op moet stemmen. Waar kan ik terecht?

Je wilt stemmen en veel partijen hebben standpunten waar je het mee eens bent. Ook zullen ze ongetwijfeld punten hebben waar je het niet mee eens bent. Hoe nu verder? Inmiddels zijn er in de aanloop naar de verkiezingen veel websites waarbij je aan de hand van een vragenlijst tot een overzicht komt van de politieke partij(en) die het beste passen bij jouw mening. Sites zoals Stemwijzer kunnen je helpen. Sites zoals Stemmentracker houden vervolgens in de gaten of partijen daadwerkelijk ook hun beloftes waarmaken door er over te stemmen in de Tweede Kamer. Dit kan natuurlijk handig zijn als je in twijfel zit over een partij waar je al jaren trouw aan bent maar de beloftes niet waarmaakt.

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Het kan natuurlijk voorkomen dat jezelf verhinderd bent door ziekte, vakantie of een andere oorzaak. In dat geval kunt u er voor zorgen dat u iemand machtigt voor uw stem. Dit kan op de dag van de verkiezing via een stempas of via een machtigingsformulier. U mag zelf kiezen wie voor u stemt, zolang deze persoon maar boven de 18 jaar is. Vervolgens mag deze persoon uw stem alleen gelijktijdig uitbrengen met zijn of haar stem. Als dit alles geen optie is en wilt toch uw stem uitbrengen vanuit het buitenland kunt u ook per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres.

Wat wil de overheid voor het tekort aan woningen?

Momenteel is er een ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Een aantal uiteen lopende sectoren waar de minister niet tegelijkertijd aandacht aan kan besteden. Daarom is de roep om een aparte minister voor Volkshuisvesting aan te stellen tijdens het nieuwe kabinet steeds groter, ook vanuit de Tweede Kamer. De woningnood in Nederland moet niet langer als een ‘erbij’ gezien worden maar verdiend aparte aandacht. Deze minister moet er voor zorgen dat er meer gebouwd kan worden m.b.t. (sociale) huurwoningen, het verlagen/indammen van de als maar stijgende huurprijzen in de vrije sector en om een oplossing te vinden voor de middeninkomens die steeds vaker tussen wal en schip vallen. Verdere informatie en ontwikkelingen zullen tijdens de vorming van het nieuwe kabinet duidelijk worden.