College voor de rechten van de mens

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.

Het College streeft naar het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Nederland en daarmee naar een samenleving:

  • waar de naleving van de rechten van de mens is verzekerd voor iedereen die zich in Nederland of binnen de Nederlandse invloedssfeer bevindt;
  • met een cultuur van respect voor mensenrechten;
  • waaraan iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, niet gehinderd door vooroordelen en discriminatie en waarin ieder zich naar zijn potentieel kan ontwikkelen.

Om deze ambitie te bereiken kent het College de volgende strategische doelen:

  • In beleid, wet- en regelgeving zijn de mensenrechten geborgd.
  • Overheid en derden voorkomen of corrigeren schendingen van mensenrechten.
  • Alle mensen in Nederland begrijpen hun rechten en die van anderen en zijn in staat deze te genieten.
  • Overheid, parlement, organisaties en individuen nemen actief eigen verantwoordelijkheid op het gebied van mensenrechten.