De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De SVB betaalt het AOW-pensioen uit.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de uitkeringen in opdracht van de overheid. Met vestigingen in heel Nederland, zorgt de Sociale Verzekeringsbank ervoor dat burgers hun kinderbijslag, AOW-pensioen of nabestaandenuitkering ANW krijgen. Daarnaast verzorgt de SVB ook de betaling van uitkeringen aan: Remigranten.

De hoogte van uw AOW-uitkering hangt onder meer af van uw woonsituatie. Bijvoorbeeld of u alleen woont of samenwoont. De leeftijd van uw huisgenoten speelt ook een rol. De hoogte van het pensioen van de Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt afgeleid van het minimumloon.

 Kijk hier voor meer informatie . SVB/AOW