Huurcommissie

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

Huurders en verhuurders kunnen de Huurcommissie inschakelen. Bijvoorbeeld bij onenigheid over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten van een sociale huurwoning. Huurt u een vrije sector huurwoning? Dan kan de Huurcommissie in de eerste 6 maanden de beginhuur voor u checken.

Bemiddeling door Huurcommissie

De Huurcommissie doet uitspraak over:

 •     all-in prijs;
 •     de hoogte van de huurprijs in het eerste half jaar;
 •     huurverlaging;
 •     huurverhoging;
 •     woningverbetering en huurprijs;
 •     onderhoud en huurprijs;
 •     servicekosten en huurprijs: maandelijks voorschot;
 •     servicekosten en huurprijs: eindafrekening.
 •     geschillen bij overleggen tussen huurdersorganisaties en verhuurders.

Procedures die huurder kan starten

De huurder kan de volgende procedures starten bij de Huurcommissie:

 •     de hoogte van de huurprijs in het eerste half jaar;
 •     huurverlaging;
 •     all-in prijs;
 •     huurverhoging (na rappelbrief van de verhuurder);
 •     woningverbetering en huurprijs;
 •     onderhoud en huurprijs: verzoek om tijdelijke huurverlaging;
 •     nutsvoorzieningen en huurprijs: maandelijks voorschot (dus niet bij de servicekosten);
 •     nutsvoorzieningen, servicekosten en huurprijs: eindafrekening.

Procedures die verhuurder kan starten

De verhuurder kan de volgende procedures starten bij de Huurcommissie:

 •     huurverhoging;
 •     woningverbetering en huurprijs;
 •     onderhoud en huurprijs: herstelmelding gebreken na uitspraak van de Huurcommissie;
 •     servicekosten: eindafrekening.