Sociaal woningen

Sociale huurwoningen zijn goedkope huurwoningen voor mensen die niet over genoeg financiële middelen beschikken om een woning te huren in de vrije sector. Deze woningen zijn meestal eigendom van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mag bijvoorbeeld uw inkomen niet te hoog zijn.

Wachtlijsten

Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. De huur van een sociale huurwoning mag niet hoger zijn dan de sociale huurgrens. In 2016 ligt deze grens op 710,68 euro. Dit bedrag betreft kale huur (en dus geen huur inclusief servicekosten).

Sociale huur

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning dient u in te schrijven bij de gemeente die bepaalt hoe de woningen worden verdeeld. Ook heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Deze kunt u verkrijgen bij de desbetreffende gemeente. De corporatie die de woning verhuurt, kan eisen stellen aan je minimale inkomen en gezinsgrootte. Verder mag uw inkomen niet te hoog zijn. Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal 35.739 euro (2016). Hoogstens 10 procent mogen ze toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen de 35.739 en 39.874 euro. De overige 10 procent mag door woningcorporaties vrij worden toegewezen toewijzen. Hierbij dienen ze wel voorrang te geven aan kwetsbare huishoudens, oftewel mensen die extra dringend op woonruimte wachten (bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege hun eigen veiligheid).