Soort gemeentelijke belastingen

Er zijn verschillende gemeentelijke belastingen.

 • onroerendezaakbelasting (OZB);
 • belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten;
 • baatbelasting;
 • forensenbelasting;
 • toeristenbelasting;
 • parkeerbelasting;
 • hondenbelasting;
 • reclamebelasting;
 • precariobelasting;
 • rioolheffing;
 • reinigingsheffing;
 • leges

Hoogte gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad stelt de hoogte van gemeentelijke belastingen jaarlijks vast. De hoogte is per gemeente verschillend. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van het tarief. U kunt bijvoorbeeld wel laten weten dat u niet de juiste persoon voor de aanslag bent. En u kunt uw mening over de hoogte van het tarief kenbaar maken bij de gemeenteraad.

Gemeenten kunnen op grond van de Gemeentewet eigen belastingen heffen. De opbrengst van de gemeentelijke belastingen is ongeveer 19% van de gemeentelijke inkomsten.

Meer informatie gemeentelijke belastingen

Heeft u een vraag over de berekening van de heffingen? Of over uw belastingaanslag? Neem dan contact op met uw gemeente.