Coronavirus: Luchtvervuiling en CO2 nemen snel af naarmate het virus zich verspreidt.

Het gehalte aan luchtverontreinigende stoffen en opwarmende gassen in sommige steden en regio’s vertoont aanzienlijke dalingen omdat het coronavirus invloed heeft op werk en reizen.

Onderzoekers in New York vertelden dat hun vroege resultaten aantoonden dat koolmonoxide, voornamelijk afkomstig van auto’s, met bijna 50% was verminderd in vergelijking met vorig jaar. Ook de emissies van het planeetverwarmende gas CO2 zijn sterk gedaald.

Maar er zijn waarschuwingen dat deze snel kunnen stijgen na de pandemie.

Nu de wereldwijde economische activiteit afneemt als gevolg van de coronaviruspandemie, is het niet verwonderlijk dat de uitstoot van een verscheidenheid aan gassen die verband houden met energie en transport wordt verminderd.

Wetenschappers zeggen dat tegen mei, wanneer de CO2-uitstoot het hoogst is dankzij de ontbinding van bladeren, de geregistreerde niveaus het laagste kunnen zijn sinds de financiële crisis meer dan tien jaar geleden.

Hoewel het nog vroeg is, suggereren gegevens die deze week in New York zijn verzameld dat instructies om onnodige reizen te beteugelen een grote impact hebben. Het verkeersniveau in de stad is naar schatting met 35% gedaald in vergelijking met een jaar geleden. De uitstoot van koolmonoxide, voornamelijk door auto’s en vrachtwagens, is deze week een paar dagen met ongeveer 50% gedaald, aldus onderzoekers van Columbia University.

Ze hebben ook geconstateerd dat er een CO2-daling van 5-10% was ten opzichte van New York en ook een sterke daling van methaan. “New York heeft de afgelopen anderhalf jaar uitzonderlijk hoge koolmonoxidegetallen gehad”, zegt prof. Róisín Commane van de Columbia University, die de luchtmonitoring in New York heeft uitgevoerd. ‘En dit is het schoonste dat ik ooit heb gezien. Het is minder dan de helft van wat we normaal in maart zien.’ Hoewel deze bevindingen een aantal kanttekeningen bevatten, weerspiegelen ze de milieueffecten die verband houden met de virusuitbraken in China en in Italië. Een analyse uitgevoerd voor de klimaatwebsite Carbon Brief suggereerde dat het energieverbruik en de emissies in China in twee weken tijd met 25% waren gedaald. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een algemene daling van de CO2-uitstoot van China dit jaar met ongeveer 1%, denken experts.

Zowel China als Noord-Italië hebben ook een aanzienlijke daling van stikstofdioxide geconstateerd, wat verband houdt met verminderde autoritten en industriële activiteit. Het gas is een ernstige luchtverontreinigende stof en draagt ​​ook indirect bij aan de opwarming van de planeet.

Bron: BBC