Eén platform voor het koppelen van coronahulptroepen aan zorginstellingen

Nu het coronavirus de zorgsector onder druk zet, melden duizenden enthousiaste zorgmedewerkers zich om zorgorganisaties de helpende hand toe te steken. RegioPlus is de matchmaker tussen zorgorganisaties in nood en beschikbaar personeel. ‘Het gaat ons lukken de druk op de zorgsector te overwinnen.’

De initiatieven van onder meer V&VN, vakbond NU’91 en de LinkedIn-groep ‘Covid-19 Extra handen aan het bed’ leverden tot nu toe al duizenden enthousiaste vrijwilligers op. Om die nog meer kracht bij te zetten, verenigt het ministerie van Volksgezondheid de initiatieven op één website: Extrahandenvoordezorg.nl.

Koppelen

Vooral gepensioneerde verpleegkundigen of oud-zorgmedewerkers die nu in een andere sector zijn beland melden zich. Zorginstellingen kunnen die extra handen goed gebruiken. Ziekenhuizen stromen met name in het zuiden van het land vol met coronapatiënten en daarnaast loopt het verzuim onder zorgpersoneel op. Om te zorgen dat die enthousiastelingen ook daadwerkelijk aan een zorginstelling in nood worden gekoppeld, gaat RegioPlus beide partijen in kaart brengen en koppelen.

Hoe RegioPlus die matching doet? De organisatie probeerde ook voor het coronavirus al knelpunten in personeelstekorten zo goed mogelijk op te vullen. ‘Dus hadden wij al de infrastructuur om dit te doen’, vertelt directeur Jelle Boonstra. Vanaf deze week is er een grote corona-opdracht bijgekomen.

Database

‘We hebben dinsdagavond de database met vrijwilligers overgenomen van de LinkedIn-groep. Die is gevuld met namen en daarbij staat dan hoeveel ervaring ze hebben. Vandaag volgen de bestanden van NU’91 en de V&VN en als het goed is komen helpende handen binnenkort op één centraal punt binnen, zodat wij ermee aan de slag kunnen.’ RegioPlus heeft 14 werkgeversorganisaties die in regio’s zijn verdeeld. Voor elke regio worden contactpunten opgetuigd, die vraag en aanbod van extra coronapersoneel gaat matchen.

Beschikbaar

‘We zijn nu de personen eerst per regio aan het bundelen. Het contactpunt gaat dan iedereen bellen om nog meer informatie te vragen. Dus wat voor ervaring had je precies, hoe lang geleden was het dat je op die afdeling werkte en hoe zit het met je BIG-registratie. En we willen ook weten wanneer je écht beschikbaar bent. Want nu de scholen dicht zijn, is dat misschien anders dan werknemers hebben aangegeven. Kortom, we proberen de capaciteit zo goed mogelijk in beeld te krijgen.’ Of er ook mensen bij zitten die niet op corona-afdelingen willen werken? Boonstra: ‘Dat zou kunnen, maar daar worden ze dan ook wel op gescreend en dan komen ze niet zo snel meer aan de slag.’

Brabant gaat voor

Woensdag zijn de eerste contactpunten in Brabant en de regio Rotterdam al aan de slag gegaan met het benaderen van werknemers. ‘Eerst Brabant, want daar is de nood het hoogst gezien het hoge aantal besmettingen. En Rotterdamse ziekenhuizen worden nog wel eens als overloop voor Brabant gebruikt’, zegt Boonstra. Vanaf morgen volgen andere regio’s. Het is te hopen dat er in de regio’s met de grootste nood ook veel hulptroepen beschikbaar komen. ‘Maar anders is er een scenario denkbaar dat Friezen worden gevraagd om tijdelijk in Brabant bij te springen.’

Doorschuiven

Als dan bekend is wie allemaal kan helpen en op welke manier, gaan de contactpunten ook alle zorgorganisaties bellen. ‘Eerst de ziekenhuizen. Wie heb je nodig, wanneer verwacht je hen nodig te hebben? Ik denk dat ziekenhuizen de Intensive Care’s eerst aanvullen met eigen mensen van andere afdelingen. Daar vallen dan weer gaten.’ Naast de zorgorganisatie met tekorten, benaderen Boonstra’s medewerkers ook zorgorganisaties die mogelijk mensen kunnen missen, omdat bij hen de geplande zorg is stilgevallen, zoals bij zelfstandige behandelcentra of verloskundepraktijken. Volgens Boonstra is RegioPlus geschikt als matchmaker omdat de organisatie de ziekenhuizen en andere zorginstellingen al kent. ‘Wij hebben de nummers van de HR-directeur.’

Contactpersoon

Maar om het proces nog gemakkelijker te maken heeft Boonstra nog een oproep. ‘Zorgorganisaties kunnen proactief ons contactpunt in de regio benaderen. En stel één contactpersoon aan die in de organisatie weet aan welke werknemers een gebrek is. Dan kunnen we met hem of haar snel schakelen.’

Overdragen

Vandaag of morgen kunnen al de eerste hulptroepen aan zorginstellingen gekoppeld worden, denkt Boonstra. Na het koppelwerk, zijn de ziekenhuizen aan de beurt. ‘Stel dat we bijvoorbeeld vijf verpleegkundigen hebben voor een zorginstelling die ook om hen verlegen zit, dan dragen we hen over en kunnen ze in contact treden met elkaar.’ Dan wordt er mogelijk ook direct een contract opgemaakt. Want hoewel het bij veel aanmeldingen vrijwilligers betrof, staat het zorgorganisaties uiteraard vrij om een en ander te regelen.

Bij uitleenconstructies wordt dat mogelijk nog ingewikkelder. Wie betaalt de verpleegkundige die normaal in een zbc werkt, maar bijspringt in het ziekenhuis? Boonstra: ‘Daar moeten VWS en de NZa nog eens goed naar kijken. Ik denk dat als iemand vanuit een neuscorrectiekliniek komt en z’n uren nu gaat inzetten in een ziekenhuis, dat dit dan ook met behoud van baan en salaris gaat. Er komt dan ongetwijfeld nog een goede verrekeningssystematiek voor wie dat salaris dan mag betalen.’

Overwinning

Al met al is het een grote klus. De RegioPlus-directeur verwacht een enorme druk op de zorgsector door de grote golf van coronabesmettingen die er nog aankomt. Maar hij ziet wel een mooie samenwerking tussen allerlei partijen in de zorg die samen de schouders eronder zetten. ‘De vakbonden NU’91, FNV en CNV en de Actiz, V&VN en de LinkedIn-groep Covid-19 verdienen de credits voor de goede samenwerking. Dat maakt Boonstra optimistisch.  ‘Mijn droombeeld is dat we met de 1,2 miljoen mensen die al in de sector Zorg en Welzijn werken, plus al die aanmelders, dat we de gezamenlijke opgave aankunnen. Dat we net genoeg capaciteit hebben om de zorgvraag op  te vangen en in juni of juli als de piek van coronapatiënten afzwakt, we kunnen zeggen dat we de druk van deze crisis op de zorgsector hebben overwonnen.’

Bron : Zorgvisie