Zorgen over toename huiselijk geweld door coronacrisis

Nu gezinnen in verband met de corona-maatregelen thuis de hele dag op elkaar lip zitten, loopt het risico op spanningen op. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) vreest zelfs een stroom aan nieuwe geweldsincidenten. Het onderwerp vraagt de aandacht van zorgprofessionals, de samenleving én zorgbestuurders.

Veilig Thuis krijgt op dit moment vooral vragen van hulpverleners die normaal gesproken bij families thuiskomen, maar nu alles telefonisch moeten doen. ‘Zij hebben te maken met een nieuwe realiteit. Hulpverleners moeten de gezinnen telefonisch tips geven als de spanning thuis toeneemt. Ze gaan echt alleen langs als de situatie urgent is. Terwijl het soms zeer lastig is om op afstand hulp te bieden’, zegt Debbie Maas, bestuurder van Veilig Thuis tegen de Stentor.

Zomervakantie

Dat contact houden met gezinnen waar geweld een risico is, wordt sterk bepleit door Majone Steketee, directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar ‘intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. Ook zij maakt zich zorgen, zegt ze tegen onze collega’s van Zorg+Welzijn. ‘We weten uit onderzoek naar zomervakanties dat als de kinderen thuis zijn deze kwetsbare gezinnen extra onder druk staan. Je ziet oudere kinderen dan veel buitenshuis zijn, naar familie en vrienden gaan, maar dit soort overlevingsmechanismen zijn nu afgesneden’, zegt Steketee.

Ook Unicef maakt zich zorgen over kinderen in Nederland die bijvoorbeeld voor de crisis al te maken hadden met mishandeling of armoede. Dat valt op verschillende liveblogs te lezen. ‘Door isolatie raken juist deze kinderen uit zicht. Voor kwetsbare kinderen kan het verlies van activiteiten zoals school en sport extra lastig zijn. Het kan ervoor zorgen dat zij nergens meer een veilige plek hebben’, aldus Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

Kindertelefoon

‘Juist kwetsbare gezinnen zitten in deze situatie heel snel aan hun grenzen’, denkt Steketee. Ze zou graag zien dat de campagne ‘Het houdt niet op, niet vanzelf’ deze weken weer op televisie wordt uitgezonden. Daarin wordt ook de samenleving gevraagd alert te zijn, zeker nu we in deze tijd niet alles van hulpverleners en politie kunnen verwachten.

Ook vraagt ze om meer aandacht voor de Kindertelefoon. Sinds het uitbreken van de coronacrisis leggen kinderen veel vaker contact met deze hulplijn. Kinderen hebben zorgen over dierbaren en school, maar ook over een verslechterende thuissituatie. Op normale dagen ontvang De Kindertelefoon al 1.000 gesprekken per dag. Dat liep vorige week al op naar 1.500 per dag.

Multisectorale aanpak

Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis sprak Zorgvisie met Sander van Arum van de Stichting Civil Care, psychotherapeut en expert op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij pleit voor multisectorale samenwerking rond huiselijk geweld. ‘Vaak gebeurt er zoveel binnen een gezin waar sprake is van huiselijk geweld, dat er niet één hulpverlener is die dat allemaal kan overzien. De situaties zijn ingewikkeld en er is veel gaande.’

Samen met kinder- en jeugdpsychiater Linda Vogtländer heeft Van Arum plan van aanpak voor alle professionals die in hun werk te maken krijgen met geweld en onveiligheid in huiselijke kring. Diverse sectoren onderschrijven ondertussen deze methodiek. Maar zorgprofessionals moeten volgens Van Arum wel in staat gesteld worden die samenwerkingen aan te gaan. ‘Daar hebben we de bestuurders voor nodig. Het is mooi als individuele zorgprofessionals zich aan onze visie committeren, maar of ze het ook kunnen uitvoeren valt of staat uiteindelijk bij daadwerkelijke commitment van besturen.’

Stress verlagen

Van Arum laat Zorgvisie weten dat ook in een crisis als deze bestuurders en financiers een belangrijke rol hebben. ‘Het is nu geen tijd is voor een verbeterslag. We moeten nu business as usual in de lucht houden. Het allerbelangrijkste op dit moment is volgens hem dat kwetsbare gezinnen ondersteund blijven worden in hun dagelijkse bestaan. Deze gezinnen hebben vaak geen sterk netwerk of andere hulpbronnen. Juist daarom zijn professionals nu belangrijk. Zij moeten door hun organisatiebesturen en financierders in staat gesteld worden de gezinnen zo goed mogelijk en vooral praktisch te ondersteunen om de stress te verlagen.’

Bereikbaar zijn

Volgens Steketee betekent dat onder andere dat professionals bereikbaar zijn. ‘Telefonisch, via Skype, via Whatsapp, wellicht kun je op sociale media oproepen doen. Gezinnen moeten het gevoel hebben dat ze zichtbaar zijn.’ Ook raadt ze professionals aan daar waar mogelijk wel te proberen gebruik te maken van het netwerk om deze gezinnen heen, hoe dun dat door de coronamaatregelen ook is. Steketee: ’Zorg dat er af en toe iemand langsgaat of toch even een kind opvangt.’

Bron : Zorgvisie