Jeugdhulp regelen

Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van uw kinderen, kunt u terecht bij uw gemeente. Zij geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. Samen met uw kind wordt gekeken welke hulp het beste is.

De gemeente zorgt er vervolgens voor dat uw kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt. Hoe u daadwerkelijk bij de jeugdhulp terecht komt regelt elke gemeente weer anders. Dat kan het gemeentelijk jeugdteam zijn in de wijk. Maar ook een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Jeugdteam in de wijk

In veel gemeenten biedt het jeugdteam in de buurt jeugdhulp aan. De jongere of een familielid kunnen het jeugdteam direct benaderen. Maar de school, de huisarts, de jeugdarts of de sportvereniging kunnen u ook doorverwijzen. De deskundigen in het wijkteam kijken samen met ouders en kinderen welke hulp er nodig is. En welke instantie de hulp kan geven.

Informeer bij uw gemeente hoe u contact kunt leggen met het wijkteam.

Centra Jeugd en Gezin (CJG)

Veel gemeenten hebben een Centrum Jeugd en Gezin. Hier werken professionals  van verschillende jeugdhulpinstellingen samen. Deze hulpverleners weten wanneer een kind of jongere meer hulp nodig heeft. Kinderen en jongeren kunnen zo nodig via een jeugdteam van het CJG extra ondersteuning krijgen.

Bezwaar maken als gemeente uw vraag om jeugdhulp afwijst

U of uw kind kunnen bezwaar maken bij de gemeente als de gemeente de aanvraag afwijst. Ook als u vindt dat de gemeente u geen passend aanbod voor jeugdhulp doet, kunt u bezwaar maken. In de Jeugdwet is er geen recht op een second opinion, maar een gemeente kan er zelf voor kiezen om een second opinion aan te bieden.