Mantelzorg

Door de vergrijzing zijn er steeds meer mensen die door ouderdom of gezondheidsproblemen niet meer volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Zij hebben extra zorg nodig en dit kan op verschillende manieren worden georganiseerd. Soms kan de extra zorg door buren of familie worden geboden, de zogenaamde mantelzorg.

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Behalve verzorging, kan mantelzorg ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan. Gemeenten ondersteunen de mantelzorgers van hun inwoners. Bijvoorbeeld met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg). Door mantelzorg kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

Deze zorg is gratis, maar blijkt vaak wel een zware belasting voor de mantelzorger. Zeker in combinatie met een (full time)baan. Sommige gemeenten zorgen voor een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers in de vorm van een geldbedrag of een waardering natura.

Daarnaast bestaan er regelingen om de mantelzorger te ontlasten zoals respijtzorg en verlofregelingen. Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning kun je o.a. terecht bij belangenvereniging Mezzo