Wet langdurig zorg

Op 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) ingegaan. Deze wet is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Via de Wlz wordt zorg geleverd voor mensen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24-uurs zorg. De zorg wordt aangegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de uitvoering van de Wlz wordt gedaan door de zorgkantoren.

Waar en hoe Wlz
Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan vraagt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aan bij het Centrum …
Meer lezen

Wlz
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met …
Meer lezen