Klacht over zorgverlener

Als u niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt, kunt u een klacht indienen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen.

Klacht via zorgverlener

Als u een klacht heeft bespreek deze dan eerst met uw zorgverlener zelf. Misschien is er sprake van een misverstand. Een gesprek kan het probleem oplossen.

Klacht via klachtenfunctionaris

Is uw klacht na een gesprek met de zorgverlener niet opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon. De meeste zorgverleners en elke zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris in dienst. Deze personen bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

Klacht via klachtencommissie

U kunt ook met uw klacht naar een klachtencommissie stappen. De commissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak. Een zorginstelling kan op grond van de uitspraak eventueel maatregelen nemen. Een zorginstelling is niet verplicht de uitspraak van de klachtencommissie over te nemen.

Uw regionale Zorgbelangorganisatie kan u vertellen bij welke klachtencommissie u moet zijn.

De Wet klachtrecht cliënten zorg verplicht zorginstellingen een klachtenregeling te maken en een klachtencommissie in te stellen.

Klacht via beroepsvereniging

Soms kunt u met uw klacht terecht bij een beroepsvereniging. Met klachten over apotheken kunt u bijvoorbeeld terecht bij de Klachtencommissie Openbare Apotheek.

Klacht via Geschillencommissie Zorginstellingen

Heeft u schade opgelopen door een behandeling of bent u onvoldoende geholpen in bijvoorbeeld het ziekenhuis? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorginstellingen. Dit kan alleen als de zorginstelling is aangesloten bij de commissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. De partijen zijn verplicht zich aan de uitspraak te houden.

Er is ook een geschillencommissie voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg.

Klacht via Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Met een klacht over een zorgverlener of arts kunt u ook naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Bijvoorbeeld als de arts een verkeerde of te late diagnose heeft gesteld. Het Tuchtcollege doet een bindende uitspraak en bepaalt of de zorgverlener zijn beroep nog mag uitoefenen. De zorgverlener moet zich aan de uitspraak houden.

Klacht via Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) lost uw persoonlijke klacht niet voor u op. U kunt bij de IGZ wel melding doen van uw klacht. De IGZ gebruikt deze signalen bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder grijpt de IGZ in. Bijvoorbeeld als de kwaliteit van een verpleeghuis in gevaar komt.