Zorgverlener

Bij een zorgverlener kunt u denken aan een verloskundige, tandarts, apotheker, specialist, alternatieve genezer, fysiotherapeut, hulpmiddelenleverancier, ziekenhuis en huisarts. Het betreft iedereen die u een dienst of middel levert.

Sommige beroepen in de zorg moeten zich registreren in het BIG-register. Bijvoorbeeld artsen en fysiotherapeuten. Zo’n beroep mag iemand alleen uitoefenen als hij in het BIG-register is ingeschreven. In het BIG-register kunt u zien of iemand de juiste registratie heeft om zijn beroep te mogen uitoefenen. Ook kunt u zien of er een tuchtmaatregel is opgelegd, zoals een schorsing.

U kunt in het BIG-register zoeken op naam of op BIG-nummer. Iedere BIG-geregistreerde zorgverlener heeft zo’n uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. U kunt dit nummer aan uw zorgverlener vragen.