Klacht over zorgverzekeraar

Als u een klacht heeft over uw zorgverzekeraar, bespreek deze dan eerst met uw zorgverzekeraar zelf. Elke zorgverzekeraar heeft een klachtenregeling. Informeer hiernaar. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de zorgverzekeraar? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Zorgverzekeringen. Daarna kunt u ook terecht bij  de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Beide organisaties vallen onder de Stichting Klachten en Geschillencommissie

Zorgverzekeringen (SKGZ). Deze stichting is in 2006 opgericht door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).