Familie- en relatieproblemen

Relaties zijn vaak een belangrijke bron van plezier, steun en welbevinden. Naast deze prettige zaken zijn er in iedere relatie ook wel eens problemen.

Veel problemen lossen vanzelf op. Wanneer dit niet lukt, kunt u op verschillende manieren aan de slag met uw relatieproblemen.

De volgende instellingen kunnen ondersteuning verlenen:

  • Huisarts
  • Regionaal Maatschappelijk Werkeen
  • Eerstelijnspsycholoog
  • Een relatietherapeut bij een GGZ instelling
  • Bureau Jeugdzorg
  • Korrelatie
  • CAW