Gezondheid en familie-ondersteuning

Mensen met obesitas, anorexia of depressie kunnen in levensbedreigende situaties terechtkomen en hebben speciale behandelingen nodig. Familieproblemen en gezinsproblemen kunnen allerlei oorzaken hebben en kunnen allerlei vormen aannemen. Er zijn mogelijkheden om de problemen bij organisaties te bespreken.

Kindermishandeling
Ieder jaar worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Maar waar hebben we het …
Meer lezen

Hulporganisaties
Er zijn diverse organisaties die de burger ondersteunen bij verschillende problemen. Leger des Heils Het Leger des …
Meer lezen

Huiselijk geweld
Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig thuis. Dit is het advies en meldpunt …
Meer lezen

Echtscheiding
Bij een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap moeten u en uw (ex-)partner afspraken maken. …
Meer lezen

Familie- en relatieproblemen
Relaties zijn vaak een belangrijke bron van plezier, steun en welbevinden. Naast deze prettige zaken zijn er in iedere …
Meer lezen