Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig thuis. Dit is het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig thuis kunt u ook terecht als u pleger of getuige bent van huiselijk geweld.

Bel Veilig Thuis: 0800-2000

Het telefoonnummer van Veilig Thuis 0800-2000 is gratis en alle dagen en alle uren bereikbaar. Als u belt, wordt u gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken. Daarmee komt u vanzelf terecht bij de regionale organisatie bij u in de buurt. Bent u in direct gevaar, bel dan 112.

Bij Veilig thuis krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Samen met u kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Wilt u dat er actie wordt ondernomen? Dan is uw toestemming nodig om gegevens aan andere hulpverleners en de politie door te geven. Bijvoorbeeld als u en de kinderen opvang nodig hebben als de situatie thuis gewelddadig is.

Ook kan de dader een locatieverbod of een contactverbod krijgen.