Er zijn diverse organisaties die de burger ondersteunen bij verschillende problemen.

Leger des Heils
Het Leger des Heils is een evangelisch kerkgenootschap die ondesteuning verstrekt in de vorm van directe maatschappelijke hulpverlening aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafde.

Kinderombudsman
De Kinderombudsman beschermt de rechten van kinderen en jongeren in Nederland. Hij controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd. De Kinderombudsman kan klachten ontvangen, mag zaken onderzoeken en advies geven aan de Nederlandse regering.

MEE
MEE biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte. MEE werkt aan het verbeteren van kwaliteit van leven, door de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te vergroten.

AA Nederland
Voor mensen met drankproblemen.

RIAGG
Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Een instelling waar mensen terecht kunnen met psychosociale en psychiatrische problemen.

Jeugdzorg
Jeugdzorg is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar met ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen, en voor hun ouders of opvoeders.