Kindermishandeling

Ieder jaar worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over bij kindermishandeling? Hoe vaak komt het voor en wat kunt u doen bij vermoedens van kindermishandeling? De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik zet de belangrijkste feiten over kindermishandeling voor u op een rij.

Wat is kindermishandeling?
Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. We onderscheiden de volgende vormen:

  • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld bij een kind.
  • Emotionele mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang.
  • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft.
  • Emotionele verwaarlozing: doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid. Hieronder valt ook de situatie waarbij een kind getuige is van geweld tussen ouders en verzorgers.
  • Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.

Wat te doen?
Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef u dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden. U kunt Veilig Thuis (anoniem) bellen voor advies. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u een melding doen van kindermishandeling.

Misbruik of mishandeling melden
Kindertelefoon
Kinderen die willen praten over problemen die ze thuis hebben, kunnen bellen of chatten met de Kindertelefoon. Het telefoonnummer is: 0800- 0432 (gratis). Op de website van de Kindertelefoon staat meer informatie.

Hulplijn Seksueel Misbruik
Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik kunnen voor hulp en advies terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik. Ook getuigen van seksueel misbruik of mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik in hun omgeving willen helpen, kunnen met hun vragen terecht bij de Hulplijn. Het telefoonnummer is 0900-999 90 01.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Als leerkracht, huisarts of hulpverlener kunt u het vermoeden hebben dat er sprake is van huiselijk geweld. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vertelt u wat u kunt doen. Beroepskrachten zijn verplicht zo’n meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.