Klachten

Hebt u een probleem met uw aanbieder van telefonie, internet of televisie? Hebt u bijvoorbeeld slecht bereik met uw mobiele telefoon? Is uw internetverbinding te langzaam? Of bent u afgesloten van telefonie, internet of televisie? Dan kunt u uw aanbieder vragen om uitleg. Ook kunt u uw aanbieder vragen uw probleem op te lossen. U kunt hiervoor de volgende stappen ondernemen.

Neem eerst contact op met uw aanbieder en vertel uw klacht. Misschien is er een eenvoudige oplossing voor uw probleem. Hij kan u ook meer informatie geven over de algemene voorwaarden.

Wordt uw vraag niet beantwoord of wordt het probleem niet opgelost? Stuur dan een brief aan uw aanbieder. Schrijf in deze brief de volgende informatie:

  • wat uw klacht is;
  • hoe snel u een reactie van uw aanbieder wilt. Bijvoorbeeld binnen vier weken. Heeft uw aanbieder een klachttermijn in de algemene voorwaarden aangegeven? Dan mag u uw aanbieder aan deze termijn houden.

Stuur de brief bij voorkeur aangetekend. U hebt dan een bewijs dat u de brief hebt gestuurd.

klacht voorleggen bij de geschillencommissie. Let op: je kunt pas naar de geschillencommissie nadat je schriftelijk bij de provider hebt geklaagd.

Let op: u moet uw rekening wel blijven betalen als u nog diensten afneem van de provider.

U kunt ook naar de rechter gaan met uw klacht. Bijvoorbeeld als uw aanbieder niet is aangesloten bij de Geschillencommissie. Wij adviseren u dan eerst informatie op te vragen bij een rechtswinkel of bij het Juridisch Loket. Zij geven u gratis juridisch advies over uw rechten. En ze weten vaak of u een schadevergoeding kunt krijgen. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u ook contact opnemen met uw verzekeraar.