Politie

De politie in Nederland is een overheidsinstantie belast met het handhaven van de wetten van het land, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie. Alarmnummer, 112 (gratis). De politie in de buurt, 0900-8844, Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis)

Toezicht
De korpschef heeft de leiding over de nationale politie. De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) is …
Meer lezen

Klachten
U kunt uw klacht over de politie digitaal, schriftelijk of mondeling indienen bij de politie. Voorbeelden van …
Meer lezen

Politietaken
Thema’s Aangifte doen Aanhouding Asielzoekers Bekeuring of boete Bevoegdheden politie Camera in …
Meer lezen

Aangifte of melding doen
U kunt op verschillende manieren aangifte doen of iets melden aan de politie. Klik hier voor meer informatie over …
Meer lezen

Terrorisme
Het voorkomen van terrorisme is van wezenlijk belang. Dit omdat een terroristische aanslag vaak ernstige gevolgen heeft, …
Meer lezen

Cybercrime
Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Omdat ons leven zich meer en meer digitaal afspeelt, neemt …
Meer lezen