Klachten

U kunt uw klacht over de politie digitaal, schriftelijk of mondeling indienen bij de politie.

Voorbeelden van klachten over de politie

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als de politie:

  • u verkeerd heeft behandeld;
  • u onbeleefd te woord heeft gestaan;
  • u heeft gediscrimineerd;
  • verkeerd gebruik heeft gemaakt van bevoegdheden;
  • onzorgvuldig heeft gehandeld;
  • te lang heeft gewacht met de beantwoording van een brief.

Klacht indienen over de politie

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen over de politie:

  • online met een digitaal klachtformulier;
  • schriftelijk door een brief te sturen aan de politiechef van de eenheid waarover u een klacht heeft;
  • mondeling als u uw klacht niet kunt opschrijven. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten via nummer 0900-8844. U kunt voor het maken van een afspraak ook langsgaan bij een politiebureau in uw omgeving.

U ontvangt van de politie bericht over de behandeling van uw klacht.

Afhandeling klacht over politie

Vaak nodigt de politie u uit voor een gesprek om uw onvrede weg te nemen. Als u ontevreden blijft, start de chef van de regionale eenheid een onderzoek. Een onafhankelijke klachtencommissie adviseert hem bij dit onderzoek. Bent u het niet eens met de uitkomst van het onderzoek? Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen.

Zie ook